Skip to main content

Our Mentors

Dr. Abhinav Dixit

Mr. Alok Narain

Ms. Anita Belani

Ms. Anjana Vivek

Mr. Anurag Kanti

Mr. Arjun Mohan

Mr. Ashutosh Burnwal

Dr. Bhanoo Prakash Verma

Mr. Dinesh Khanna

Mr. Gaurav Mantri

Mr. Ghiridharan Surendran

Mr. Kairas Jehangir Vakharia

Mr. Kayar Raghavan

Mr. Milind Kharosekar

Dr. Munish Sabharwal

Mr. Muralidhar Ponnaluri

Mr. N.     Viswanathan

Ms. Neelima Khetan

Ms. Nirmala Sankaran

Prof. Prakash Satyavageeswaran

Mr. Praveen Ramamoorthy

Mr. Rahul     Kothari

Mr. Ratan Jalan

Mr. Rishabh Verdia

Ms. Sangeeta     Patni

Dr. Shailendra Mathur

Mr. Sharad
Talwar

Mr. Shashaank Awasthi

Dr. Sivakumar
S.M

Ms. Sowmya Velayudham

Prof. Srinivas Pingali

Mr. Sriram Natarajan

Prof. Uday Damodaran

Mr. Venkatramanan Krishnamurthy

Dr. Vijeta